Organizatorem projektu pn. "Akademia Druku 3D" jest Miejski Zakład Komunalny Sp z o.o.

 • Lokalizacja: ul. Kwiatkowskiego 9/121, 37-450 Stalowa Wola (Budynek Stalowowolskiej Strefy Gospodarczej)
 • Telefon: 511 440 885
 • Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapraszamy!

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. z siedzibą w Stalowej Woli uruchamia we wrześniu 2017 r. projekt edukacyjny pod nazwa „Akademia druku 3D”. W początkowym etapie projekt zakłada organizację 48 godzinnych cykli kreatywnych spotkań warsztatowych, prowadzonych w grupach 8 osobowych, opartych na autorskim programie edukacyjnym, skierowanych do najmłodszych pasjonatów programowania komputerowego oraz druku 3D (dzieci w wieku 10 - 14 lat).

W chwili obecnej w początkowej fazie działalności Akademii oferta skierowana jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, którzy pod okiem trenera, przy pomocy programów komputerowych do projektowania, skanowania przestrzennego oraz tzw. slicerów (cięcie modelu na warstwy) , z jednej strony samodzielnie konstruować będą projekty przestrzenne, a z drugiej poznają sposoby nieograniczonego korzystania z bogatego zbioru dostępnych projektów. Uczestnicy zajęć poznają także technologię skanowania przestrzennego, a dzięki dostępnym w Akademii drukarkom 3D do samodzielnego montażu, doświadczą od podstaw pełny proces druku 3D w technologiach FDM oraz SLA, ,a także szeroką gamę dostępnych na rynku surowców przeznaczonych do druku.

W perspektywie 6 m-cy planowane jest poszerzenie oferty edukacyjnej Akademii i skierowanie warsztatów do uczniów szkół ponadgimnazjalnych – technicznych, a także oferowanie komercyjnych usług druku 3D w technologiach FDM i SLA dla odbiorców indywidualnych i prywatnych.

Na chwilę obecną Akademia Druku 3D dysponuje następującym sprzętem

 • skaner 3D ze statywem i stolikiem obrotowym dla celów edukacyjnych EinScan-SE
 • 2 drukarki 3D MakerBot: MakerBot Replikator 2x, MakerBot Replikator 5th Generation,
 • Drukarka SLA FormLabs Form 2,
 • Drukarka Prusa I3 do samodzielnego montażu
 • 2 drukarki Prusa I3 do samodzielnego montażu
 • 1 komputer stacjonarny wraz z monitorem,
 • 8 laptopów dla uczestników zajęć

 

 

Warsztaty będą prowadzone z wykorzystaniem oprogramowania dedykowanego do poszczególnych drukarek (tzw. slicerów), dedykowanego oprogramowania edukacyjnego światowego potentata w dziedzinie projektowania 3D firmy Autodesk oraz ogólnodostępnych, internetowych narzędzi edukacyjnych, których celem jest dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z zakresu druku 3D (głównie Thingverse.com)

Warsztaty odbywać się będą w Sali 121 w budynku Stalowowolskiej Strefy Gospodarczej Sp. z o. o. w Stalowej Woli, przy ul. Kwiatkowskiego 9. W przyszłości planowane jest poszerzenie działalności Akademii i skierowanie oferty edukacyjno – szkoleniowej do osób pracujących, a także skierowanie oferty komercyjnej w zakresie druku 3D w technologiach:

 • SLA, umożliwiającej wydruk z żywicy światłoutwardzalnej o rożnych właściwościach (m.in imitującej polipropylen), charakteryzującej się m.in. dużą dokładnością drukowanych geometrii, możliwością budowania bardzo cienkich ścianek, szeroką gamą materiałów imitujących termoplasty, czy możliwością drukowania elementów przezroczystych lub półprzezroczystych. Obiekty powstające przy pomocy SLA charakteryzują się wyjątkową precyzją i dokładnością odwzorowania geometrii, niedostępną dla innych metod jak popularne FDM czy SLS. SLA jest tańszą alternatywą innych metod wytwórczych dla szybkiego prototypowania, wykorzystywana jest m.in. przy tworzeniu wyprasek do form wtryskowych, przemyśle lotniczym, samochodowym (prototypy elementów konstrukcyjnych) czy w medycynie (do drukowania makiet ubytków kostnych lub prototypów implantów medycznych, narzędzi chirurgicznych, czy obudowy do aparatów słuchowych)

 • FDM, czyli najpopularniejszej dziś technologii przyrostowej, umożliwiającej drukowanie trwałych części z tworzywa termoplastycznego. Technologia ta polega na nanoszeniu stopionego materiału, warstwa po warstwie, przez rozgrzaną dyszę. Swoje zastosowanie znajduje w tworzeniu prototypów, modeli testowych lub trudno dostępnych części zamiennych

DEFINICJE I OKREŚLENIA

Celem opracowania niniejszego Regulaminu jest stworzenie i sformalizowanie działań związanych ze świadczeniem przez Miejski Zakład Komunalny odpłatnej usługi edukacyjnej – warsztatów pn. „Akademia Druku 3D”.

 • Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usługi edukacyjnej pn. „Akademia Druku 3D”.
 • Organizator – Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. z siedzibą w Stalowej Woli, przy ul. Komunalnej 1, 37-450 Stalowa Wola, NIP: 8650003071, REGON: 830036219.
 • Uczestnik – dziecko w wieku 10-14 lat zgłoszone do uczestnictwa w zajęciach przez rodzica (opiekuna prawnego).

§ 1. 

WARSZTATY EDUKACYJNE

1. Warsztaty edukacyjne (dalej: Warsztaty) w ramach „Akademii Druku 3D” to odpłatna usługa edukacyjna realizowana przez Organizatora, z wyjątkiem jednorazowej, nieodpłatnej lekcji pokazowej, o której mowa w §2.

2. Warsztaty przeznaczone są dla dzieci w wieku 10 - 14 lat. O przyjęciu dziecka w innym wieku niż podano w Regulaminie decyduje Organizator.

3. Uczestnictwo w całym cyklu zajęć pozwoli na zdobycie przez dzieci praktycznych umiejętności m.in. w zakresie:

 • prostego modelowania i rzeźbienia przestrzennego,
 • podstaw projektowania parametrycznego z elementami programowania,
 • pracy z drukarkami 3D operującymi w technologiach FDM oraz SLA,
 • właściwego przygotowania plików do druku 3D w tzw. slicerach,
 • sposobów pozyskiwania projektów do druku,
 • obsługi skanera 3D.

4. Uczestnicy o ponadprzeciętnym zaangażowaniu, którzy ukończą zakładany program edukacyjny otrzymają m. in. możliwość samodzielnego składania drukarki 3d pod opieką Instruktora.

5. Warsztaty mogą być organizowane z podziałem uwzględniającym znajomość przez Uczestników zagadnień związanych z tematyką druku 3D. Dla uczestników którzy mieli już kontakt z tą tema-tyką (uczestniczyli w poprzedniej edycji warsztatów), którzy sprawnie i poprawnie przygotowują modele i pliki do druku, może zostać utworzona grupa(y) realizujące bardziej zaawansowany program rozszerzony m.in. o elementy automatyki

§ 2. 

WARSZTATY POKAZOWE

1. Osoby zainteresowane uczestnictwem w „Akademii Druku 3D" mogą przed podjęciem decyzji wziąć udział w bezpłatnych warsztatach pokazowych.

2. Warsztaty pokazowe to nieodpłatna i niezobowiązująca usługa realizowana przez Organizatora, umożliwiająca jednorazowe uczestnictwo dzieci w wieku 10 - 14 lat wraz z rodzicem lub opiekunem w zajęciach „Akademii Druku 3D".

3. Z bezpłatnych warsztatów pokazowych jedna osoba może skorzystać tylko raz.

4. Celem warsztatów pokazowych jest wprowadzenie uczestników w świat technologii przyrostowych (druk 3d), zapoznanie uczestników z tematyką warsztatów, wyposażeniem Akademii Druku 3D, oprogramowaniem do projektowania, oraz przykładowymi wydrukami próbnymi wykonanymi w różnych technologiach druku 3D.

5. Warunkiem niezbędnym do udziału w bezpłatnych warsztatach pokazowych jest poprawne wy-pełnienie formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w §4.

§ 3. 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

1. Warsztaty edukacyjne odbywać się będą w siedzibie „Akademii Druku 3D" mieszczącej się w Stalowej Woli, w budynku Stalowowolskiej Strefy Gospodarczej przy ul. Kwiatkowskiego 9 w pokoju 121.

2. Akademia Druku 3D wyposażona jest w sprzęt niezbędny do właściwej realizacji zajęć, w tym m.in.: 8 stanowisk komputerowych z oprogramowaniem niezbędnym do właściwej realizacji zajęć, bezprzewodowe łącze Wi-Fi, 6 drukarek 3D (w tym 3 drukarki do samodzielnego montażu), skaner 3D, filamenty (surowce do druku) oraz zestaw akcesoriów niezbędnych do druku 3D.

3. Pełny program warsztatów edukacyjnych obejmuje 48 godzin lekcyjnych zajęć. Spotkania od-bywają się raz w tygodniu po 2 godziny lekcyjne.

4. Zajęcia prowadzone są w grupach. Minimalna liczba uczestników w grupie to 5 osób, maksymalna: 8 osób.

5. Z uwagi na organiczną liczbę miejsc w grupach, osoby dopisane po zapełnieniu grupy zostaną wpisane na listę rezerwową i będą w pierwszej kolejności powiadomione o zwalniających się miejscach lub nowo tworzonych grupach.

6. Zmiana wybranej grupy na inną jest możliwa po uzgodnieniu z Organizatorem i w ramach wolnych miejsc w grupach.

7. Warsztaty edukacyjne odbywać się będą pod kierunkiem Instruktora zatrudnionego przez Organizatora.

8. Warsztaty edukacyjne odbywać się będą w dni robocze (poniedziałek - piątek) w godzinach popołudniowych. Szczegółowy harmonogram zostanie opracowany po zebraniu zgłoszeń od uczestników i zostanie udostępniony na stronie internetowej: www.akademiadruku3d.org. 

9. Organizator nie przewiduje organizacji zajęć w ramach Warsztatów w okresie ferii zimowych i świątecznych. 

10. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu z powodu okoliczności przez niego niezawinionych, np. siły wyższej, choroby instruktora prowadzącego itp. O ewentualnych zmianach harmonogramu rodzice (opiekunowie) dziecka (uczestnika) zostaną poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, najpóźniej 24 godziny przed planowaną zmianą harmonogramu.

§ 4. 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

1. Uczestnik może zostać zgłoszony do udziału w Warsztatach tylko przez rodzica, opiekuna prawnego lub przez osobę przez nich upoważnioną.

2. Osoba dokonująca zgłoszenia udziału w Warsztatach wyraża zgodę na postanowienia niniejsze-go Regulaminu.

3. Przez zgłoszenie udziału w Warsztatach edukacyjnych rozumiane jest wypełnienie i doręczenie do Organizatora właściwego formularza zgłoszeniowego w formie papierowej lub wersji elektronicznej dostępnego na stronie: www.akademiadruku3d.org.

4. Warunkiem poprawnego zgłoszenia jest podanie prawdziwych danych Uczestnika wraz z po-twierdzeniem zapisu oraz zgodą na uczestnictwa w zajęciach wyrażona podpisem Zgłaszającego.

5. Przez rozpoczęciem zajęć, na podstawie dostarczonego zgłoszenia zostaje przygotowana umowa o świadczeniu usługi edukacyjnej pn. „Akademia Druku 3D” pomiędzy organizatorem a rodzicem (opiekunem prawnym) uczestnika. Podpisanie umowy jest warunkiem umożliwiającym uczestnictwo dziecka w Warsztatach. 

§ 5. 

PŁATNOŚCI

1. Opłata za udział Uczestnika w pełnym cyklu zajęć organizowanych w ramach Warsztatów „Akademii Druku 3D" wynosi 720,00 zł brutto.

2. Organizator przewiduje dwie możliwości uregulowania wyżej wymienionej opłaty:

 • jednorazowa wpłata całej kwoty przed rozpoczęciem cyklu zajęć – w przypadku wyboru tej możliwości rodzicowi/opiekunowi prawnemu przysługuje 10% rabat; wysokości opłaty po rabacie wynosi 648,00 zł brutto.
 • płatność w 8 równych ratach (miesięcznych) w wysokości 90,00 zł brutto każda, przy czym wpłata każdej kolejnej raty musi być dokonana przed rozpoczęciem każdego, kolejnego miesiąca zajęć; wysokość raty jest niezależna od liczby przeprowadzonych zajęć w danym miesiącu.

3. Płatności za zajęcia będzie realizowana na podstawie faktury VAT wystawionej przez Miejski Za-kład Komunalny Sp. z o. o. Faktury będą wystawiane w terminie dwóch tygodni przed rozpoczęciem każdego kolejnego miesiąca zajęć i dostarczane osobiście przez instruktora prowadzącego warsztaty lub wysyłane drogą pocztową. 

4. Faktury VAT będą wystawiane z terminem płatności 14 dni od daty wystawienia faktury.

§ 6. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Dzieci zostają w sali podczas zajęć wyłącznie pod opieką Instruktora. Organizator ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od momentu jego wejścia do sali warsztatowej do momentu odebrania go przez osoby do tego uprawnione.

2. W celach bezpieczeństwa sala, w której odbywają się warsztaty jest monitorowana.

3. Uczestnik drastycznie naruszający Regulamin lub postępujący w sposób rażący wobec Instruktora prowadzącego zajęcia lub innych Uczestników może zostać usunięty z kursu. W powyższym wypadku, Organizator nie zwraca pieniędzy za pozostałą część kursu.

4. Nieobecność Uczestnika na zajęciach, bez względu na przyczynę, nie stanowi podstawy do żądania obniżenia opłaty.

5. Rodzicowi/opiekunowi prawnemu przysługuje prawo do rezygnacji z udziału dziecka w warsztatach w dowolnym terminie, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w siedzibie Akademii Druku 3D. Okres wypowiedzenia kończy się w ostatnim dniu miesiąca w którym zostało złożone wypowiedzenie. W takim przypadku Organizator zachowuje prawo do pełnej opłaty za miesiąc, w którym nastąpiła rezygnacja. W sytuacji gdy rodzic/opiekun prawny uiścił jednorazowo całą opłatę, przysługuje mu w przypadku rezygnacji, zwrot części opłaty adekwatny do liczby niewykorzystanych zajęć. Zwrot części opłaty zostanie dokonany na rachunek bankowy wskazany przez rodzica/opiekuna prawnego.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia Uczestnika (dziecka) do zajęć w ramach Warsztatów w przypadku braku uregulowanych płatności za dany miesiąc.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i przedmioty wartościowe pozostawione przez Uczestników podczas trwania warsztatów.

8. Regulamin, wraz z ewentualnymi zmianami, obowiązuje od momentu zamieszczenia na stronie internetowej Organizatora.

9. Zmiany w regulaminie obowiązują tylko w stosunku do nowo zawieranych Umów.

10. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

11. Wszelkie spory związane z Umowami rozwiązywane będą przez sąd właściwy dla Organizatora.

12. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu, z dniem 01.09.2018 r.

 

Dokumenty do pobrania:

 

AKADEMIA DRUKU 3D - CENNIK

 • 1

Skontaktuj się z nami

Adres

Stalowowolska Strefa Gospodarcza
ul. Kwiatkowskiego 9/121
37-450 Stalowa Wola

Telefon Kontaktowy
+48 511 440 885
Email

kontakt@akademiadruku3d.org

Akademia w Obiektywie